ஸ்போர்ட்ஸ் களம்

2018-03-03 Vimal Chandiran 0

ஸ்போர்ட்ஸ் களம் (Sports Kalam)  என்ற இந்த இணையத்தளமானது தமிழ் மொழியில் முற்றுமுழுதாக விளையாட்டுக்கெனத் தனியான இணையத்தளங்கள் இல்லை, அல்லது சரியான முறையில் காணப்படவில்லை என்ற குறையை நிவர்த்தி செய்யும் வகையில் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏராளமான எதிர்பார்ப்புக்களைக் […]